Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Thông tin chung về trường

02703 823 492
02703 826 356
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long
112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Được thành lập năm 1979, đến nay trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ Khoa học – Kỹ thuật và quản lý cho các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, ở 3 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh, hầu hết đội ngũ cán bộ hiện có đều qua đào tạo hoặc bồi dưỡng tại trường. Nhiều trong số cán bộ đó đã trở thành cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Với lợi thế này nhà trường luôn đảm bảo được cơ hội việc làm cho sinh viên ngay khi tốt nghiệp tại trường.

Với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm lên đến 90%, trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long tự hào là đơn vị luôn đặt sự thành công trong học tập và sự nghiệp tương lai của người học lên hàng đầu.

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6220206 Tiếng Anh 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6340202 Tài chính – Ngân hàng 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6340301 Kế toán 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6340403 Quản trị văn phòng 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6340404 Quản trị kinh doanh 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6480201 Công nghệ thông tin 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6480208 Quản trị cơ sở dữ liệu 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6510422 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6540102 Chế biến lương thực 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6540103 Công nghệ thực phẩm 60 Xét tuyển Liên tục cả năm
6620303 Nuôi trồng thuỷ sản 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
6640101 Thú y 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6810104 Quản trị lữ hành 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6810201 Quản trị khách sạn 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
6850102 Quản lý đất đai 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5320305 Hành chính văn phòng 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5340302 Kế toán doanh nghiệp 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5380101 Pháp luật 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5510211 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5510907 Trắc địa - Địa hình - Địa chính 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
5520115 Cơ khí động lực 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5520117 Cơ khí chế tạo 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5520222 Điện tử công nghiệp và dân dụng 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5520223 Điện công nghiệp và dân dụng 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
5520265 Hệ thống điện 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
5540101 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5540108 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5540127 Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5620111 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
5620120 Chăn nuôi - Thú y 35 Xét tuyển Liên tục cả năm
5620301 Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5620302 Chế biến và bảo quản thuỷ sản 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5620303 Nuôi trồng thuỷ sản 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5720301 Điều dưỡng 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5850102 Quản lý đất đai 30 Xét tuyển Liên tục cả năm
5480205 Tin học ứng dụng 30 Xét tuyển Liên tục cả năm