Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Thông tin chung về trường

02613577699
UBND Tỉnh Đắk Nông
Quốc Lộ 28, Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Đánh thức tiềm năng, làm phong phú cuộc sống và hoàn thành ước mơ...

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
5620116 Bảo vệ thực vật 35 Xét tuyển 01/2020 - 11/2020
6620116 Bảo vệ thực vật 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020
6510216 Công nghệ ô tô 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020
5520227 Điện công nghiệp 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020
6520227 Điện công nghiệp 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020
5640101 Thú y 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020
6640101 Thú y 35 Xét tuyển 02/2020 - 11/2020