Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Thông tin chung về trường

02573896907
02573823769
Ủy Ban Nhân dân tỉnh Phú Yên
270 Trần Hưng Đạo - Phường 6 - Tp. Tuy Hòa - Phú Yên

Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng theo chuẩn năng lực ASEAN đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tạo môi trường học tập bình đẳng và hiệu quả; lấy chất lượng làm thước đo, làm mục tiêu tồn tại và phát triển. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc gia. Đào tạo người học giỏi kiến thức, thành thạo kỹ năng, thái độ chuẩn mực, thân thiện và học tập suốt đời. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và sáng tạo.

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6720201 Dược 130 Xét tuyển Nhận hồ sơ từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019
6720301 Điều dưỡng 100 Xét tuyển Nhận hồ sơ từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019
6720303 Hộ sinh 50 Xét tuyển Nhận hồ sơ từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019
5720101 Y sỹ 50 Xét tuyển Nhận hồ sơ từ ngày 22/4/2019 đến hết ngày 31/12/2019