Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

Thông tin chung về trường

0948855386
0433840320
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ
QL6, km 36, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ (VCARD) được thành lập ngày 16/01/1961, là trường Cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trọng điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn. Đồng thời là cơ sở nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và kinh tế xã hội.

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6640201 Dịch vụ thú y 140 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620119 Chăn nuôi 20 20 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5850102 Quản lý đất đai 20 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6620109 Khoa học cây trồng 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6620116 Bảo vệ thực vật 25 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6620121 Khuyến nông 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6340302 Kế toán doanh nghiệp 30 25 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620129 Phát triển nông thôn 25 25 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6340202 Tài chính – Ngân hàng 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6340404 Quản trị kinh doanh 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
6420202 Công nghệ sinh học 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5480205 Tin học ứng dụng 20 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5640101 Thú y 30 150 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620117 Chăn nuôi gia súc, gia cầm 30 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620304 Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt 30 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620122 Khuyến nông lâm 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620110 Trồng trọt 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5580103 Thiết kế cảnh quan, hoa viên 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5340101 Kinh doanh thương mại và dịch vụ 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5320305 Hành chính văn phòng 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5340417 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 30 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620120 Chăn nuôi - Thú y 150 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620203 Làm vườn – cây cảnh 30 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620205 Sinh vật cảnh 30 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Kỹ thuật chăn nuôi thú y 700 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm 210 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Kỹ thuật chăn nuôi lợn 210 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Kỹ thuật nuôi cá thương phẩm 210 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Trồng rau an toàn 420 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
Trồng lúa chất lượng cao 210 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
May công nghiệp 400 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017
5620130 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp 20 20 Xét tuyển 1/1/2017 – 31/12/2017