Thông tin tuyển sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

Thông tin chung về trường

(02633)71 81 99
(02633)720.205
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số 454 Trần Phú, Phường 2, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC (tên giao dịch bằng tiếng Anh: “Bao Loc College of Technology and Economics” viết tắt là BCTE)

- Địa chỉ: Số 454 Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

- Website: www.blc.edu.vn   - Email: cdbl.cbl@moet.edu.vn

- Điện thoại: (02633) 718.199; Hotline: 0938.055.668 - 0982.062.822

1/ Lịch sử phát triển Nhà trường: Ngày 19/11/1955 theo Nghị định số 112 BCN/NĐ của chính quyền Sài Gòn cũ Trường được thành lập với tên gọi là Trường Quốc Gia Nông-Lâm-Mục Blao và đến ngày 24/8/1963 Trường được đổi tên là Trường Trung học Nông - Lâm - Súc Bảo Lộc. Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975 Trường được chính quyền cách mạng tiếp quản và giao cho Bộ Nông nghiệp quản lý. Ngày 08/12/1976 Bộ Nông nghiệp ra quyết định số 250-NN/TC/QĐ về nhiệm vụ đào tạo và tổ chức bộ máy Trường trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Bảo Lộc; Tháng 8/1989 Bộ Nông nghiệp quyết định chuyển giao Trường về Liên hiệp các xí nghiệp Dâu Tằm tơ Việt Nam (nay là Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam) quản lý và đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật & Dạy nghề Bảo Lộc. Ngày 07/12/1998 Bộ Nông nghiệp & PTNT ra quyết định số 197/1998/QĐ-BNN/TCCB chuyển trường về trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. Ngày 01/11/2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT ra quyết định số 3296/QĐ-BNN-TCCB chuyển Trường về trực thuộc Bộ quản lý cho tới hiện nay.

        Ngày 19/5/2009 theo quyết định số 3549/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc (trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Kỹ thuật & Dạy nghề Bảo Lộc).

2/ Chức năng nhiệm vụ của Nhà trường: Đào tạo cử nhân, cử nhân thực hành có trình độ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động. Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Liên kết và hợp tác với các tổ chức cơ sở đào tạo, nghiên cứu, sản xuất - dịch vụ trong và ngoài nước để gắn kết đào tạo với nghiên cứu, sản xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 15 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6340302 Kế toán doanh nghiệp 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6620109 Khoa học cây trồng 25 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6620119 Chăn nuôi 25 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6340301 Kế toán 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6520227 Điện công nghiệp 25 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6510303 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6850102 Quản lý đất đai 15 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6620116 Bảo vệ thực vật 20 Xét tuyển 01/01/2020 đến 31/12/2020
6480201 Công nghệ thông tin 30 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6510216 Công nghệ ô tô 35 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
6340404 Quản trị kinh doanh 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5340302 Kế toán doanh nghiệp 60 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5850102 Quản lý đất đai 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5620120 Chăn nuôi - Thú y 40 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5480205 Tin học ứng dụng 60 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5510216 Công nghệ ô tô 65 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5620116 Bảo vệ thực vật 20 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5520227 Điện công nghiệp 30 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5480102 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 35 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5620110 Trồng trọt 40 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5520152 Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 30 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5520159 Bảo trì và sửa chữa ô tô 30 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021
5520223 Điện công nghiệp và dân dụng 50 Xét tuyển 01/01/2021 đến 31/12/2021