Thông tin tuyển sinh

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

Thông tin chung về trường

0255.2212.738, 2213.063
0255.3610.588
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất tiền thân là Trường đào tạo nghề Dung Quất được thành lập từ năm 2001. Sự ra đời và phát triển của Nhà trường gắn liền với sự phát triển đi lên của KKT Dung Quất - với sứ mạng “... đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Từ ngày thành lập đến nay, Trường đã đào tạo trên 26.000 nhân lực cho các doanh nghiệp lớn ở KKT Dung Quất, VSIP Quảng Ngãi,  KKT Mở  Chu Lai và các KCN khác trong và ngoài tỉnh Quảng Ngãi. Các thế hệ học sinh, sinh viên của Nhà trường đã trở thành nguồn nhân lực quí của các doanh nghiệp. Sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong Nhà trường đã được đền đáp bởi 100% hoc sinh sinh viên ra trường có việc làm ổn định, mang lại phồn vinh cho tỉnh Nhà, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

        Mục tiêu hàng đầu và xuyên suốt của Nhà trường là đào tạo cho người học “có việc làm và làm được việc”; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo và giảng dạy là yếu tốt sống còn để đổi mới giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6520121 Cắt gọt kim loại 30 Xét tuyển 1/1/2020 - 31/12/2020
6520104 Chế tạo thiết bị cơ khí 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6510421 Công nghệ kỹ thuật môi trường 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6510213 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ 25 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6540204 Công nghệ may 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520227 Điện công nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520225 Điện tử công nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6340302 Kế toán doanh nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6580201 Kỹ thuật xây dựng 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520123 Hàn 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520113 Lắp đặt thiết bị cơ khí 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520240 Lắp đặt thiết bị điện 35 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6510707 Phân tích các sản phẩm lọc dầu 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6480207 Lập trình máy tính 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6520264 Tự động hóa công nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
6510712 Vận hành thiết bị chế biến dầu khí 25 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5520121 Cắt gọt kim loại 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5540204 Công nghệ may và thời trang 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5540103 Công nghệ thực phẩm 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5520227 Điện công nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5520123 Hàn 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5340302 Kế toán doanh nghiệp 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5580201 Kỹ thuật xây dựng 25 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5520113 Lắp đặt thiết bị cơ khí 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5810201 Quản trị khách sạn 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5520264 Tự động hóa công nghiệp 30 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019
5510712 Vận hành thiết bị chế biến dầu khí 20 Xét tuyển 1/1/2019 - 31/12/2019