Thông tin tuyển sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP

Thông tin chung về trường

(0277) 3851274 - (0277) 3874775 - (0277) 3866362
(0277) 3857932
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
- Trụ sở chính: 259, Thiên Hộ Dương, P. Hòa Thuận, Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp ; Cơ sở 1: 02, Trần Phú, Phường 3, Tp Sa đéc, Đồng Tháp

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
554020501 May công nghiệp 110 Xét tuyển 01/01/2019 - 31/12/2019
5520117 Cơ khí chế tạo 140 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5520115 Cơ khí động lực 160 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5340102 Kinh doanh xuất nhập khẩu 50 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5340302 Kế toán doanh nghiệp 140 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5520223 Điện công nghiệp và dân dụng 140 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5520157 Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 120 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5540206 Thiết kế thời trang 100 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5480205 Tin học ứng dụng 140 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5480215 Thiết kế và quản lý Website 80 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5520225 Điện tử công nghiệp 80 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5510305 Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động 50 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5340434 Quản lý tòa nhà 70 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5510106 Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình 70 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5340132 Quản lý và bán hàng siêu thị 70 Xét tuyển Từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
5850102 Quản lý đất đai 50 Xét tuyển 01/01/2019 - 31/12/2019
42140201 Sư phạm mầm non 89 Xét tuyển 01/01/2019 - 31/12/2019
5620302 Chế biến và bảo quản thuỷ sản 70 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5620120 Chăn nuôi - Thú y 35 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5340417 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 100 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5480203 Tin học văn phòng 90 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6510216 Công nghệ ô tô 35 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5510216 Công nghệ ô tô 70 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6520121 Cắt gọt kim loại 30 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5520121 Cắt gọt kim loại 30 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6580201 Kỹ thuật xây dựng 30 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5580201 Kỹ thuật xây dựng 30 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6520227 Điện công nghiệp 35 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5520227 Điện công nghiệp 50 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 35 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5520205 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 70 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
6640203 Thú y Chăn nuôi 25 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019
5640203 Thú y 25 Xét tuyển Đợt 1:từ 05/01/2019 đến 22/03/2019; Đợt 2: từ 23/03/2019 đến 22/06/2019; Đợt 3: từ 23/06/2019 đến 22/09/2019; Đợt 4: từ 23/09/2019 đến 22/12/2019