Thông tin tuyển sinh

Cao đẳng Y tế Quảng Nam

Thông tin chung về trường

02353851705
02353828267
UBND Tỉnh Quảng Nam
49 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam

Xin vào website của Trường cdytqn.edu.vn để được tư vấn chi tiết nếu cần.

Điều kiện tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Xét tuyển bằng điểm học bạ năm 12 bằng một trong hai tổ hợp: Toán-Lý-Hoá hoặc Toán-Hoá-Sinh.

Hồ sơ xét tuyển: Học bạ và Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).

Thông tin ngành nghề tuyển sinh

Vuốt ngang để xem thông tin
Mã ngành, nghề đào tạo Tên ngành, nghề đào tạo Chỉ tiêu tuyển sinh Hình thức tuyển sinh Thời gian tuyển sinh
Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp
6720301 Điều dưỡng 350 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
6720602 Kỹ thuật xét nghiệm y học 50 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
6720303 Hộ sinh 50 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
6720601 Kỹ thuật hình ảnh y học 50 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
6720201 Dược 250 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
42720601 Điều dưỡng chuyên ngành nha khoa-Trung cấp 100 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
5720101 Y sỹ 200 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017
5720201 Dược 200 Xét tuyển 3/7/2017 đến 17/11/2017